Algemene 
voorwaarden

ALGEMEEN


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen klant en Knipoog. Bij een overeenkomst tussen klant en Knipoog, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.
Bij een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten. Tenzij wanneer dit formeel door Knipoog werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden. 

KWALITEIT & SERVICE


Knipoog  garandeert een persoonlijke service en gecontroleerde kwaliteit. Hiervoor werken we nauw samen met onze vaste partners en kunnen we kwalitatief drukwerk garanderen. Kaartjes worden steeds digitaal gedrukt, tenzij anders overeengekomen. Verzend- en leverspecificaties van het drukwerk worden persoonlijk overeengekomen tussen klant en Knipoog. 

ONTWERPFASE


Na afloop van de ontwerpfase verzendt Knipoog aan de opdrachtgever een versie van het concept van ontwerp. Dit ontwerp wordt in pdf naar de klant gemaild. Er kunnen nog 3 maal wijzigingen worden doorgevoerd. Daarna wordt een bedrag aangerekend van 45 euro per uur voor verdere aanpassingen.
Er kan 1 proefdruk worden gevraagd na goedkeuring van het ontwerp. Indien u meer proefdrukken wenst, kan dit tegen betaling.
De productie vat slechts aan mits uitdrukkelijke toestemming van de klant.
Een beperkte speling tijdens de productie inzake scherpte, toon- en kleurweergave geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding. 

GEGEVENS KAART


De klant is zelf verantwoordelijk voor het controleren van (spellings)fouten. Na het akkoord van de klant is Knipoog niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens.
Om schrijffouten te vermijden worden de nodige gegevens (naam, geboortedatum, gewicht en lengte) vlak na de geboorte per sms doorgestuurd. Dit kan op het nummer +32 471 31 18 65.
Wanneer de klant een geboortekaartje op maat wil en hiervoor tekst of beeldmateriaal aanlevert, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het gebruiksrecht en de kwaliteit.
Knipoog kopieert geen bestaande ontwerpen of gebruikt geen afbeeldingen waarop auteursrecht rust. 

KLEUREN


Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de werkelijk gedrukte geboortekaartjes. Dit kan te wijten zijn aan de foutieve instelling van je beeldscherm, weersomstandigheden, papiersoort... Ook kunnen de kleuren van het geboortekaartje en de eventuele extra’s in kleur verschillen. Dit omdat deze niet op dezelfde ondergrond (papiersoort, stickers vs. kaart) gedrukt worden.
Bekijk het kaartje en de extra`s nooit alleen op een tablet of smartphone. Deze geven de kleuren niet accuraat weer. Eventuele aansprakelijkheid van Knipoog blijft beperkt tot fouten in de productie van de kaartjes.

ANNULEREN


Indien u een bestelling wilt annuleren dient u dit binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling te doen via e-mail (lisa@knipoog.net).
Wanneer de eerste digitale versie van een kaart is doorgestuurd en u wil nog annuleren, zal er een kost worden aangerekend. Deze kost bedraagt 30% van de totaalprijs.
Indien de geboortekaartjes of extra's al in productie zijn, dient het volledige bedrag betaald te worden.

PRIJZEN / BETALING


Prijzen bij de artikelen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW.
Wanneer de laatste digitale versie van het kaartje verstuurd is, wordt er een factuur mee verzonden. Dit dient binnen de 30 dagen en voor het drukken betaald te worden.
We vragen steeds een voorschot van 100 euro na de bestelling. Na ontvangst van het voorschot starten we het ontwerp.
De facturen van Knipoog dienen binnen de 30 dagen betaald de worden vanaf de factuurdatum op rekeningnummer IBAN BE35 9731 9267 1437.
In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

OFFERTES


De offertes, opgesteld door Knipoog, zijn steeds vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij anders afgesproken. Opdrachten verbinden Knipoog slechts wanneer deze door de laatstgenoemde schriftelijk worden aanvaard. 


KAARTJES OP MAAT


Op maat gemaakte ontwerpen kunnen na de geboorte, na het huwelijksfeest of na een ander feest toegevoegd worden aan de collectie. De ontwerpen blijven intellectueel eigendom van Knipoog.

​​

LEVERING


De levering van geboortekaartjes gebeurt binnen de twee werkdagen na het doorsturen van de gegevens. De levering gebeurt steeds zo snel mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen bij het postorderbedrijf waardoor de levering vertraging oploopt en kunnen hier bijgevolg in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. Dit kan zijn: stakingen, disfunctioneren van leveranciers,  …
De klant zorgt er bij het doorgeven van een leveringsadres voor dat er iemand aanwezig kan zijn op dit adres, zodat het pakket met kaartjes in ontvangst kan genomen worden. Bij afwezigheid neemt de koerier het pakket weer mee en wordt het pakket op een andere werkdag geleverd. Knipoog kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een latere levering door dergelijke situaties.
Het is ook mogelijk om de geboortekaartjes af te halen bij de drukker. Je kan deze voorkeur op voorhand (voor het opstellen van de factuur) doorgeven aan Knipoog.
De opgegeven levertermijn is slechts indicatief en verbinden Knipoog niet. Vertraging in de levering geef geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. De levertermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.  

EXTRA`S


Eventuele extra’s zoals babyborrelkaartjes, labels stickers, decoratie, textielproducten... worden apart verrekend. Deze worden steeds op maat van de klant ontworpen. 

DRUKWERK


Knipoog werkt samen met betrouwbare partners waarvan gekend is dat ze kwaliteit leveren. Doch kan Knipoog niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten door derden. Bij problemen/klachten neemt u best binnen de 24u contact op met Knipoog zodat er kan gekeken worden naar een gepaste oplossing.

BIJBESTELLEN


Het bijdrukken van kaartjes is mogelijk maar dit brengt een opstartkost van 25 euro met zich mee. We raden aan om meteen een kleine reserve te voorzien. 

AANSPRAKELIJKHEID


De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant betaald heeft voor het schadegeval. Knipoog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf, drukker).

KLACHTEN GEBOORTEKAARTJES


Indien de geleverde geboortekaartjes niet naar wens zijn, dient de klant binnen de 24 uur na ontvangst contact op te nemen met Knipoog. Dit kan gebeuren via mail (lisa@knipoog.net) of telefoon (+32 471 31 18 65).

RETOUR PRODUCTEN

Indien de geleverde producten (met uitzondering van gepersonaliseerde items) niet naar wens zijn, heb je 14 dagen de tijd om de producten te retourneren. De producten dienen in de originele verpakking te zitten en mogen uiteraard niet gebruikt zijn. Van zodra wij de producten goed ontvangen en gecontroleerd hebben, schrijven we het betreffende bedrag (exclusief de eerste verzendkosten) terug op de rekening waarvan we het ontvangen hebben. De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

PRIVACY


Uw gegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Dit klantenbestand is niet beschikbaar voor derden. Dit wordt enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking van de bestelling. U heeft het recht deze gegevens te allen tijde op te vragen en desgewenst aan te passen.

AUTEURSRECHT


Op alle afbeeldingen die je op deze site vindt, rust auteursrecht. De ontwerpen mogen nooit vermenigvuldigd of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Knipoog. Om deze reden staat op elk geboortekaartje het logo van Knipoog gedrukt. Bij overtredingen worden gerechtelijke stappen ondernomen. Het ontwerp van ieder geboortekaartje blijft eigendom van Knipoog.

WIJZIGING


Knipoog is ten alle tijden gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

JURIDISCH


Alle geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst zullen worden beslecht naar Belgisch recht. De rechtbanken van Oudenaarde zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen, tenzij Knipoog er de voorkeur aan geeft te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de koper.

Knipoog

Hof Geenensstraat 2

9600 Ronse

0471 31 18 65

lisa.vanderhaeghen@gmail.com

www.knipoog.net

Bezoek

Informatie

Knipoog is sociaal

  • Facebook - Knipoog
  • Pinterest - Knipoog
  • Instagram - Knipoog

© 2019 door Knipoog